Depozitář „Lampárna“ Stifterova pošumavského železničního spolku

DepositoriumLampenstube“ / Depositary „Lamp room

CZ - Špidrova ulice, železniční stanice Vimperk (Bahnhof Vimperk, Station Vimperk)

 

Knihovna / Bibliothek / Library (pdf)

 

Jízdní řády / Fahrpläne / Timetables (pdf)

 

služební, traťové a sešitové jízdní řády

 

Předpisy

 

Kontakty / Kontakte / Contacts