Depozitář „Lampárna“ Stifterova pošumavského železničního spolku

Depositorium “Lampenstube“ / Depositary „Lamp room“

CZ - Špidrova ulice, železniční stanice Vimperk (Bahnhof Vimperk, Station Vimperk)

Návštěva možná po předchozí dohodě, zapůjčení knih, předpisů a jízdních řádů je umožněno v depozitáři nebo dle dohody.

 

Knihovna / Bibliothek / Library (pdf)

 

Jízdní řády / Fahrpläne / Timetables (pdf)

 

služební, traťové a sešitové jízdní řády

 

Předpisy (xlsx)

 

Kontakty / Kontakte / Contacts