Depozitář „Lampárna“ Stifterova pošumavského železničního spolku

DepositoriumLampenstube“ / Depositary „Lamp room

CZ - Špidrova ulice, železniční stanice Vimperk (Bahnhof Vimperk, Station Vimperk)

Jízdní řády / Fahrpläne / Timetables (pdf)

služební, traťové a sešitové jízdní řády

Předpisy (xlsx)

Knihovna a železniční modely

CZ - ulice 1. máje 194, vstup po telefonické domluvě.

Návštěva možná po předchozí dohodě, zapůjčení knih, předpisů a jízdních řádů je umožněno v depozitáři nebo dle dohody.

Knihovna / Bibliothek / Library (pdf)

 

Kontakty / Kontakte / Contacts