Pojízdná pohádková kancelář

Pohádkového království

 

K 1. 1. 2023 ukončena činnost.

 

Pohádkový zpravodaj

---------------------------------------------

Historie Pohádkového království:

Jaro 1995 – narození Kapra Jakuba (na kole a s pivem)

 

únor 2002 – představení projektu Jižní Čechy pohádkové

 

20. 4. 2002 – vydání první vandrovní knížky s 12 místy (včetně Vimperka)

 

20. 2. 2003 – I. pohádkový den v Grandhotelu Zvon v Č. Budějovicích

 

9. 11. 2003 – korunovace prvního pohádkového krále, Zdeňka Trošky

 

23. 3. 2004 – II. pohádkový den v Č. Budějovicích, křest pohádkového pasu

 

1.   4. 2005 – III. pohádkový den v Českém Krumlově, první vyhlášení ceny „Jakub“

 

7. 4. 2006 – IV. pohádkový den v Telči, přijetí Pojízdné pohádkové kanceláře

Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk

 

6. 4. 2007 – V. pohádkový den ve Strakonicích, zvláštní vlaková pošta,

čtení pohádek v pravidelných vlacích

 

11. 4. 2008 – VI. pohádkový den v Táboře

 

20. 9. 2008 – Oficiální kolaudace Pojízdné pohádkové kanceláře

Pohádkovým králem Zdeňkem I. Troškou zvaným

proběhla v rámci železničních oslav ve Strakonicích.

Zdeněk Troška byl jmenován přednostou stanice honoris causa

pro královskou zastávku Hoštice u Volyně.

 

21. 3. 2009 – VII. pohádkový den v Písku, Pojízdná pohádková kancelář

byla nominována na cenu Jakub a umístila se na druhém místě.

Jako tříkorunková pohádková kancelář jsme přijati do pohádkové unie.

Vstup divadelního spolku Bouček Vimperk do pohádkových služeb.

 

20. 3. 2010 – VIII. pohádkový den v Třeboni,
předali jsme pohádkovému králi Zdeňku I., Troškou zvanému
model zastávky Hoštice u Volyně, v původní podobě,
známé z filmů Slunce, seno, …

 

11. 3. 2011 – IX. pohádkový den v Jindřichově Hradci,

představení nové železniční mapy

 

16. 3. 2012 – X. pohádkový den v Netolicích,

vypravení zvláštního vlaku ČD

 

15. 3. 2013 – XI. pohádkový den v Dačicích a Slavonicích

s přepravou zvláštním vlakem ČD

 

10. 8. 2013 – ukončil panování Zdeněk I. Troška zvaný

 

4. 4. 2014 – XII. pohádkový den v Českých Budějovicích,

korunovace druhého pohádkového krále, Václava Vydry.

Přijetí SHŠ Artego Vimperk mezi pohádkové služby.

- Foto –

 

5. 3. 2015 – XIII. pohádkový den v Bechyni,

jízda zvláštního vlaku ČD

 

1.   6. 2016 – XIV. pohádkový den v Prachaticích, zažádali jsme

o pořádání XVI. pohádkového dne ve Vimperku v roce 2018.

 

19. května 2017 – XV. pohádkový den v Týně nad Vltavou,

obdrželi jsme Cenu Kapra Jakuba

pro nejkrásnější pohádkovou kancelář (spolkový depozitář).

 

20. dubna 2018 se uskutečnil XVI. pohádkový den

pořádaný Pojízdnou pohádkovou kanceláří

ve Vimperku. Za jeho uspořádání jsme byli oceněni

Pohádkovým králem Václavem Vydrou.

 

2.   června 2019 XVII. Pohádkový den na Výstavišti v Praze

 

1. ledna 2023 ukončena činnost.